ارتباط با ما

  • مراجعه حضوری به دفتر بازرسی ، مدیریت عملکرد و امور حقوقی

  • تماس با شماره تلفن : 31342501

  • تماس با سامانه 111 ( سامانه الکترونیکی ارتباطات مردمی )

    ثبت درخواست در سایت استانداری
     

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1400/12/22