اهداف و شرح وظایف

شرح وظایف دفتر بازرسی مدیریت عملکرد و امور حقوقی
1-ایجاد هماهنگی و تبادل اطلاعات با واحد های بازرسی و پاسخگویی به شکایات واحدهای استانی دستگاههای اجرایی مستقر به منظور حسن انجام وظایف محوله و ایجاد هماهنگی در خصوص پاسخگویی به شکایات .
2-ارزیابی عملکرد واحد های استانداری ،فرمانداری ها و بخشداری ها .
3-تنظیم برنامه بازرسی دوره ای استانداری ،فرمانداری ها و بخشداری ها و اجرای آن از طریق بازرسی های مالی و اداری .
4-انجام بازرسی های  موردی از دستگاه های اجرایی با دستور مقامات مافوق .
5-انجام همکاری های لازم با گروه های بازرسی و نهادهای قانونی کشور به منظور حسن انجام وظیفه محوله و ایجاد هماهنگی در این زمینه .
6-تنظیم گزارش از نتایج بازرسی های انجام شده و ارسال آن برای مراجع ذیربط.
7-بررسی و پاسخگویی به شکایات و تقاضاهای مردم که از طریق نهاد ریاست جمهوری ،سازمان بازرسی کل کشور ،وزارت کشور و دیگر ارگان ها ی مسئول ارجاع می گردد.
8-بررسی ،اظهار نظر و تهیه پیش نویس تصویبنامه ها و آیین نامه ها و اساسنامه های لازم در ارتباط با استانداری و واحدهای تابعه (فرمانداری ها و بخشداری ها )و ارائه به مرکز مدیریت عملکرد ،بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور برای سیر مراحل تصویب با همکاری واحد های ذیربط.
9-عضویت و شرکت در جلسات کمیته ها و کارگروه ها با موضوع تحول اداری ،ارتقاء سلامت اداری مبارزه با فساد و رشوه و تکریم ارباب رجوع.
10-تنظیم و اظهار نظر درباره متن قراردادها استانداری و واحد های تابعه و وابسته با اشخاص حقیقی و حقوقی
11-طرح پیگیری دعاوی حقوقی و کیفری استانداری و دفاع از آن در مراجع قانونی
12-معاضدت قضایی (اعم از طرح دعوا ،دفاع از دعوا ،تهیه لوایح و مشاوره )مدیران و کارکنان استانداری ،فرمانداری ها و بخشداری ها در خصوص دعاوی مرتبط با انجام وظایف اداری آنان در کلیه مراجع قضایی،اداری و محاسباتی
13-همکاری با مرکز مدیریت عملکرد بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور در خصوص کلیه دعاوی که در مرکز علیه استانداران ،فرمانداران ،بخشداران و واحدهای تابعه طرح و یا از سوی آنان علیه اشخاص دیگر مطرح می شود.
14-انجام امور ثبتی و مستند سازی اموال منقول و غیر منقول استانداری و طرح دعاوی مالکیت و تصرف و متفرع بر آنها و تملک اراضی و اماکن مورد نیاز براساس قوانین موجود برای استانداری و واحد های تابعه و وابسته .
15-نظارت ،ارزیابی و بازرسی از نحوه ارای کلیه ماموریت ها و وظایف استانداری و واحد های تابعه و وابسته و بازرسی از دستگاه های اجرایی استان .
16-دریافت و بررسی شکایات کتبی مراجعین از کارکنان و واحدهای تابعه استانداری و دیگر ادارات و تهیه گزارش جهت مقامات مافوق .
17-بررسی پیرامون صحت و سقم موارد مورد شکایت و پیگیری در این زمینه جهت احقاق حق شاکی و صدور پاسخ کتبی بمنظور اطلاع شاکی از نتیجه رسیدگی به شکایات .
اهم اقدامات صورت گرفته در حوزه ارتباطات مردمي (سامد)
 ارتباطات و مشاوره
- برقراري ارتباط فراگير و مستمر با مردم به صورت تلفني، حضوري و ساير ورودی ها از جمله پست و سايت اينترنتي
-  ارائه مشاوره و راهنمايي به متقاضيان تلفني و حضوري
-  ثبت، انتقال و انعکاس صحيح و کامل تقاضا ها به دستگاه هاي استاني و فرا استاني
-  اطلاع­رسانی به متقاضيان از مرجع پاسخگویی
نظارت و پيگيري
-   پيگيري و نظارت تا حصول نتيجه با رويکرد حل مسئله
-    ايجاد هماهنگي بين دستگاه­ها از منظر پاسخگویی
-   هماهنگي با ساير مراکز پاسخگویی به مردم
-   نظارت بر عملکرد دستگاه­هاي اجرايي و مديران از منظر پاسخگویی
-   نظارت و کنترل برکيفيت ارائة خدمات دستگاه‌ها
گزارش گیری و گزارش دهی
-  تهيه و تنظيم گزارش­هاي استحضاري،تحليلي كيفي-كمي در مقاطع زماني روزانه،هفتگي، ماهيانه، فصلي و سالانه
-  شناسايي و ريشه­يابي مشکلات و ارائة راهکارهاي اصلاحي بر اساس پيشنهادهاي مردم
-   ارزيابي و رتبه­بندي دستگاه­هاي اجرايي و مديران
-   تدوين الگوها و فرايندهاي پاسخگویی
ارتباط مسئولين از طريق سامانه 111
- انجام هماهنگي لازم جهت برقراري ارتباط مستقيم مسئولين استاني بامردم از طريق تلفن 111
ساير اقداماتانجام شده در حوزه ارتباطات مردمي
- برگزاري جلسات ملاقات مردمي استاندار محترم (كارگروه ملاقات مردمي استاندار)
-  انجام امور مربوط به ثبت، ارجاع و پيگيري نامه هاي واصله در سفرهاي شهرستاني استاندار محترم


 

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1400/12/22