معرفی مدیر کل

جناب آقای شهاب قائدی 
متولد : 1352/7/1
تحصیلات : کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
سابقه کار : 20 سال